původní stav
průběh realizace, oprava zídky
využití místního lomového kamene
úprava terénu
příprava, vytyčení ploch
výsadba růží
zapojení travního porostu

Podobné příspěvky