Jak probíhá projektování zahrady?

Setkáme se u Vás doma, kde společně probereme Vaše požadavky na budoucí zahradu. Chcete v ní aktivně trávit svůj čas nebo pouze relaxovat? Komu by měla zahrada sloužit? Jednotlivci nebo celé rodině včetně malých dětí? Máte oblíbené květiny, keře či stromy, plánujete v zahradě užitkové záhony, vodní prvek, zahradní stavby nebo třeba dětský kout?…..

V rámci této návštěvy zmapuji současný stav pozemku, provedu zaměření a inventarizaci případné zeleně, zhodnotím stanovištní podmínky, orientaci ke světovým stranám, ale také napojení na okolí. Tyto informace mi následně slouží k vypracování studie nebo kompletního projektu zahrady.

Zahrada může být realizována buď na základě studie nebo kompletního projektu (studie + prováděcí dokumentace). Návrh zahrady formou studie je vhodným řešením pro ty, kteří realizují zahradu svépomocí a mají dostatečné zahradnické zkušenosti. Podle kompletního projektu může být zahrada realizována buď svépomocí nebo realizační firmou.

Studie

 • Průvodní zpráva
 • Ideová skica
 • Zahradně architektonické řešení
 • 3D vizualizace

Projekt

 • Průvodní zpráva
 • Ideová skica
 • Zahradně architektonické řešení
 • 3D vizualizace
 • Osazovací plán
 • Vytyčovací plán
 • Technická zpráva
 • Technické výkresy
 • Výkaz výměr a materiálů

Orientační cena studie: 13.000,- Kč + 10,- Kč za každý m²

Orientační cena kompletního projektu: 25.000,- Kč + 20,- Kč za každý m²

Konečná cena se odvíjí od velikosti pozemku, složitosti terénu a požadavků na řešení konkrétního místa.
Procházka návrhem zahrady ve virtuální realitě: 3900,-

Průvodní zpráva

obsahuje indentifikační údaje, přesné zadání, požadavky klienta, informace o současném stavu, způsoby hodnocení a výsledky jednotlivých analýz.

Ideová skica

je prvotní návrh budoucí zahrady (rozmístění cestní sítě, výsadeb, pobytových ploch, zahradních staveb apod.), který je klientovi předložen k posouzení. Přiloženy jsou také inspirativní fotografie rostlinné a materiálové skladby.

Zahradně architektonické řešení

se vypracovává po odsouhlasení ideové skicy, a to včetně návrhu vhodné vegetace pro dané stanovištní podmínky (nejedná se však o podrobný osazovací plán).

3D vizualizace

v grafickém programu Realtime Landscaping Architect zlepšuje klientovu představu o podobě budoucí zahrady.

Prováděcí dokumentace:

Osazovací plán

je detailní rozpis použitého rostlinného sortimentu, který je graficky zakreslen do půdorysu zahrady.

Vytyčovací plán

slouží pro správné vytyčení navržených ploch a výsadeb.

Technická zpráva

se zabývá technologickými postupy při zakládání výsadeb, součástí je i seznam navrhovaných rostlin a jejich nároky na péči. Je v ní popsáno a odůvodněno navržené řešení.

Technické výkresy stavebních prvků

jsou-li součástí zahrady (pergoly, zídky apod.), se vyhotovují v detailnějším měřítku.

Výkaz výměr a materiálů

poskytuje celkové vyčíslení navržených ploch v zahradě, druh a množství použitého rostlinného a stavebního materiálu. Slouží pro nacenění realizační firmou.