Projekt zahrady

Vychází z vypracované studie. Dále obsahuje osazovací plán s detailním rozpisem použitých rostlin, fotografie použitého sortimentu, vytyčovací plán, technickou zprávu a technické výkresy případných zahradních konstrukcí a staveb.